EPS дахин боловсруулах систем

rs
Үндсэн онцлог
EPS дахин боловсруулах систем нь бутлуур, цэвэршүүлэгч ба холигч гэх мэтээс бүрдэнэ. Бутлах машин нь үрэлгүй EPS бүтээгдэхүүн буюу EPS хаягдлыг граммаар буталж, тоосгүйжүүлж тоосыг шигшүүрээр зайлуулж цэвэрлэнэ. тодорхой харьцааны дагуу онгон материалтай хольж, хэлбэр дүрс, блок хэлбэржүүлэх машинд хоёуланд нь ашиглана.